meny meny meny

Aktualności

Dodatkowe środki

Osoby zainteresowane przyznaniem jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcy chętni skorzystać z doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej bip

poniedziałek, 12.10.2015 09:15

Wolne środki KFS

Posiadamy jeszcze środki finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na szkolenia pracodawcy i pracowników powyżej 45+. bip

wtorek, 06.10.2015 09:13

Informacja

bip

piątek, 25.09.2015 14:37

Zaproszenie na zajęcia grupowe

Zajęcia wspomagające aktywne poszukiwanie pracy bip

czwartek, 10.09.2015 10:43

Bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że posiada środki finansowe na realizację szkoleń w ramach bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. bip

czwartek, 03.09.2015 11:27

Komunikat

Informujemy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła do Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach raporty o osobach bezrobotnych, które w okresie posiadania statusu bezrobotnego jednocześnie pracowały, bip

środa, 19.08.2015 09:14

Nabór wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach realizuje projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie pyrzyckim„. bip

środa, 19.08.2015 08:14

Wyniki otwartego konkursu ofert Program Aktywizacja i Integracja w 2015 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 r., podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu. bip

czwartek, 13.08.2015 12:11

Oferta pracy - KURIER NA STAŁE REJONY

który posiada własnego BUSa lub kontener bip

czwartek, 30.07.2015 09:54

Wstrzymanie przyjmowania wniosków na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, ze z dniem 23.07.2015 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych ze względu na zaangażowanie wszystkich środków finansowych przyznanych w 2015 r. na aktywizację osób bezrobotnych. bip

czwartek, 23.07.2015 11:06

bipStrona: