meny meny meny

Aktualności

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że posiada wolne środki na zatrudnienie osób do 30 roku życia bip

piątek, 19.08.2016 10:17

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że posiada wolne środki na prace interwencyjne bip

wtorek, 16.08.2016 14:21

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że posiada wolne środki na staże bip

wtorek, 16.08.2016 11:03

Zajęcia kształtujące umiejętności samodzielnego pisania dokumentów aplikacyjnych

Życiorys zawodowy i list motywacyjny to Twoja wizytówka. Postaraj się, aby jak najlepiej opisać swoje doświadczenia zawodowe, umiejętności i motywację do pracy. skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego i zgłoś się na zajęcia w odpowiednim dla Ciebie terminie bip

poniedziałek, 04.07.2016 11:30

Informacja dla pracodawców w sprawie zatrudnienia cudzoziemców.

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że MRPiPS wprowadziło nowy druk Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy bip

czwartek, 09.06.2016 12:47

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmiana najniższego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2016 roku wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy wzrośnie o 100 zł do poziomu 1850 złotych brutto. bip

piątek, 16.10.2015 10:15

Komunikat

Informujemy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła do Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach raporty o osobach bezrobotnych, które w okresie posiadania statusu bezrobotnego jednocześnie pracowały, bip

środa, 19.08.2015 09:14

Rejestracja przez internet

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy od dnia 27 maja jest możliwa rejestracja przez Internet.

bip

poniedziałek, 03.06.2013 08:49

Warunki uzyskania odpowiedzi na pytanie e-mailowe

PUP w Pyrzycach informuje, iż w przypadku zapytań pocztą elektroniczną wymagane jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu nadawcy (sam adres e-mail nie wystarczy).

 

bip

czwartek, 01.03.2012 13:01

bip