meny meny meny

Aktualności

2 maja 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY BĘDZIE NIECZYNNY

Informujemy, iż dnia 2 maja 2014 r. (piątek) Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach będzie nieczynny (dzień wolny za święto przypadające 3 maja 2014 roku).

bip

wtorek, 08.04.2014 10:23

Wstrzymanie przyjmowania wniosków - prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach  informuje, iż od dnia 28.03.2014 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych.

bip

piątek, 28.03.2014 14:20

UWAGA

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i masz pomysł na uruchomienie własnej działalności gospodarczej

bip

środa, 26.03.2014 13:46

Osoby 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że posiada środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób po 50 roku życia na niżej wymienione formy aktywizacji:

bip

czwartek, 06.03.2014 10:12

Zatrudnienie cudzoziemca

Pracodawca zamierzający powierzyć  pracę cudzoziemcowi na okres  6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę składa w urzędzie pracy (właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy) wypełniony kompletnie, formularz oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

bip

poniedziałek, 03.03.2014 09:19

Rejestracja przez internet

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy od dnia 27 maja jest możliwa rejestracja przez Internet.

bip

poniedziałek, 03.06.2013 08:49

Wynik rekrutacji "Kuźnia Pracy"

Projekt „KUŹNIA PRACY” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

bip

wtorek, 04.12.2012 07:46

Warunki uzyskania odpowiedzi na pytanie e-mailowe

PUP w Pyrzycach informuje, iż w przypadku zapytań pocztą elektroniczną wymagane jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu nadawcy (sam adres e-mail nie wystarczy).

 

bip

czwartek, 01.03.2012 13:01

Zmiana wysokości zasiłku

Zgodnie z obwieszczeniem MPiPS z dnia 9 maja 2011 r. (M.P. Nr 39, poz. 447) od 1 czerwca 2011 roku wzrasta wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

bip

niedziela, 03.07.2011 15:06

bip