meny meny meny

Aktualności

Sukces realizacji projektu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, iż zakończył z sukcesem realizację projektu „W MŁODZIEŻY SIŁA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – poddziałanie 6.1.1 PO KL.

bip

środa, 03.12.2014 08:42

Program pożyczkowy „Wsparcie w starcie II”

17 listopada 2014 roku rusza Program „Wsparcia w starcie II” w ramach którego można otrzymać pożyczkę na start biznesu. Program przygotowany został przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Bank Gospodarstwa Krajowego.

bip

czwartek, 13.11.2014 12:47

Wstrzymanie przyjmowania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuję, iż wszystkie środki EFS przeznaczone na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zostały zaangażowane, w związku z tym z dniem 13.11.2014 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków.

bip

czwartek, 13.11.2014 10:38

Ustalenie profilu pomocy dla osób bezrobotnych i formy pomocy dla pracodawców

Informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dniem 27 maja 2014 roku pracownicy publicznych służb zatrudnienia mają obowiązek ustalenia profilu pomocy dla bezrobotnych.

bip

czwartek, 12.06.2014 10:25

Wstrzymanie przyjmowania wniosków - prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach  informuje, iż od dnia 28.03.2014 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych.

bip

piątek, 28.03.2014 14:20

Rejestracja przez internet

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy od dnia 27 maja jest możliwa rejestracja przez Internet.

bip

poniedziałek, 03.06.2013 08:49

Wynik rekrutacji "Kuźnia Pracy"

Projekt „KUŹNIA PRACY” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

bip

wtorek, 04.12.2012 07:46

Warunki uzyskania odpowiedzi na pytanie e-mailowe

PUP w Pyrzycach informuje, iż w przypadku zapytań pocztą elektroniczną wymagane jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu nadawcy (sam adres e-mail nie wystarczy).

 

bip

czwartek, 01.03.2012 13:01

Zmiana wysokości zasiłku

Zgodnie z obwieszczeniem MPiPS z dnia 9 maja 2011 r. (M.P. Nr 39, poz. 447) od 1 czerwca 2011 roku wzrasta wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

bip

niedziela, 03.07.2011 15:06

bip