meny meny meny

Aktualności

Rekrutacja - Obrona Terytorialna: Studium Oficerskie 12-miesięczne

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. uruchomiono nabór do Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, bip

poniedziałek, 20.06.2016 08:11

Dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że pozyskał dodatkowe środki z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w ramach programu aktywizacja zawodowa bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy bip

poniedziałek, 13.06.2016 12:45

Informacja dla pracodawców w sprawie zatrudnienia cudzoziemców.

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że MRPiPS wprowadziło nowy druk Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy bip

czwartek, 09.06.2016 12:47

Ogłoszenie o naborze do Policji

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2016 r. bip

poniedziałek, 16.05.2016 09:52

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmiana najniższego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2016 roku wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy wzrośnie o 100 zł do poziomu 1850 złotych brutto. bip

piątek, 16.10.2015 10:15

Komunikat

Informujemy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła do Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach raporty o osobach bezrobotnych, które w okresie posiadania statusu bezrobotnego jednocześnie pracowały, bip

środa, 19.08.2015 09:14

Rejestracja przez internet

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy od dnia 27 maja jest możliwa rejestracja przez Internet.

bip

poniedziałek, 03.06.2013 08:49

Warunki uzyskania odpowiedzi na pytanie e-mailowe

PUP w Pyrzycach informuje, iż w przypadku zapytań pocztą elektroniczną wymagane jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu nadawcy (sam adres e-mail nie wystarczy).

 

bip

czwartek, 01.03.2012 13:01

bip