meny meny meny

Aktualności

Oferta pracy - KURIER NA STAŁE REJONY

który posiada własnego BUSa lub kontener bip

czwartek, 30.07.2015 09:54

Nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia bip

czwartek, 30.07.2015 09:19

Nabór wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach realizuje projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie pyrzyckim„. bip

czwartek, 23.07.2015 13:53

Wstrzymanie przyjmowania wniosków na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, ze z dniem 23.07.2015 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych ze względu na zaangażowanie wszystkich środków finansowych przyznanych w 2015 r. na aktywizację osób bezrobotnych. bip

czwartek, 23.07.2015 11:06

ZARZĄDZENIE Nr 5 / 2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 r. bip

piątek, 17.07.2015 12:48

ZARZĄDZENIE Nr 6 / 2015

w sprawie ogłoszenia naboru Kandydatów na Członków Komisji Konkursowej do Programu Aktywizacja i Integracja w 2015 r. bip

piątek, 17.07.2015 12:29

Zaproszenie

Zapraszamy na spotkanie z doradcą zawodowym w CAZ na ulicy Młodych Techników 5/2 w Pyrzycach bip

środa, 01.07.2015 13:48

Informacja !!

Zakład Produkcyjno – Handlowy „Robi” w Szczecinie zajmujący się produkcją wysokiej jakości odzieży roboczej jest zainteresowany utworzeniem swojego oddziału na terenie Pyrzyc. bip

poniedziałek, 15.06.2015 09:49

Nabór do służby w Policji

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w policji w 2015r. bip

poniedziałek, 08.06.2015 11:42

Komunikat

Informujemy, że zasiłki dla bezrobotnych w 2015 r. nie będą podlegały waloryzacji i pozostaną na dotychczasowym poziomie. bip

czwartek, 28.05.2015 09:31

bipStrona: